Việt Nam: Nhà máy điện mặt trời khủng nhất được xây dựng

Nhà máy điện mặt trời khủng nhất Việt Nam được xây dựng dưới sự cấp phép cho công ty cổ phần xây dựng Trung Nam xây dựng. Vừa qua ngày 15/5 công ty Trung Nam cũng đã tổ chức chiến dịch khởi công xây dựng nhà máy điện mặt trời.

Khởi công nhà máy điện mặt trời khủng nhất Việt Nam
Khởi công nhà máy điện mặt trời khủng nhất Việt Nam

Cụ thể, dự án được triển khai xây dựng tại xã Phước Minh, Huyện Hầm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận với công xuất 450MW hợp trạm biến áp 220/550 KV cùng đường dây 500Kv và 220KV. Dự án có vốn đầu tư dự kiến khoảng 12.000 tỷ đồng với đường dây diện dài 17km kéo xuyên qua 2 xã của Huyện Hàm Thuận Nam là xã Phước minh và xã Vĩnh Tân.

Dự án điện năng lượng mặt trời này khi hoàn thành sẽ cung ứng điện cho các tỉnh trong khu vực và cho các khu công nghiệp tại khu vực hiện có cũng trong tương lai săp tới. Dự kiến khi nhà máy điện mặt trời hoàn thành giá thuê điện cho các khu công nghiêp có thể giảm 20%. Đây cũng là điểm để thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài cũng như vốn trong nước đầu tư về khu vực Tỉnh Bình Thuận này.