Thủ Tướng phê duyệt đầu tư dự án cao tốc Trà Lĩnh - Đồng Đăng

Vừa qua, Thủ Tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cao tốc Trà Lĩnh - Đồng Đăng với chiều dài 115km, trong đó gồm đại phận tỉnh Lạng Sơn có chiều dài 53Km và địa phận tỉnh cao bằng dài khoảng 63Km.

Thủ Tướng phê duyệt đầu tư dự án cao tốc Trà Lĩnh - Đồng Đăng
Thủ Tướng phê duyệt đầu tư dự án cao tốc Trà Lĩnh - Đồng Đăng

Cụ thể, Thủ Tướng Chính Phủ đã ký quyết định số 1212/QĐ-TTG về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh thuộc 2 tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng theo hình thức PPP. Dự án có tổng chiều dài 115km, đi qua tỉnh Lạng Sơn 52km gồm các huyện Văn Lãng, huyện Tràng Định và trên địa phận Cao Bằng đi qua 63km thuộc các huyện Trùng Khánh, huyện Hòa An, huyện Thạch An, huyện Tràng Định và thành phố Cao Bằng.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn triển khai, trong đó giai đoạn 1 sẽ chủ yếu đầu từ khoảng 93km từ nút giao cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn đến nút giao Quốc Lộ 3 tại Huyện Quảng Hòa với quy mô 4 lần xe và tốc độ quy định 80km/h.

Còn giai đoạn 2 đầu tư tiếp 22km còn lại từ nút giao Quốc Lộ 3 đến cửa khẩu Trà Lĩnh với quy mo đường 17m mặt đường rộng 14m và có 4 làn xe. 

Tổng mức đầu tư dự kiến cho cả 2 giai đoạn là 20.939 tỷ đồng trong đó giai đoạn 1 là 12.546 tỷ đồng và giai đoạn 2 với chi phí dự kiến là 8.393 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành vào năm 2024 và thu phí trong vòng 16 năm.