Thông tin quy hoạch tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định số 1560/QĐ-TTg về việc quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu đô thị Bắc Ninh là đô thị loại I trực thuộc Trung Ương

mục tiêu đô thị Bắc Ninh là đô thị loại I trực thuộc Trung Ương
Mục tiêu đô thị Bắc Ninh là đô thị loại I trực thuộc Trung Ương

1. Vị trí địa lý tỉnh Bắc Ninh 

Bắc Ninh là tỉnh thành có diện tích nhỏ nhất nước ta, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, nơi đây thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long. 

Bắc Ninh có diện tích 822,71km2 với dân số khoảng 1.368.840 người gồm có 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện với vị trí địa lý giáp ranh với các tỉnh thành như sau:  

- Phía Tây và Tây Nam giáp với thủ đô Hà Nội

- Phía Đông và Đông Nam giáp với tỉnh Hải Dương

-  Ở phía Nam tỉnh Bắc Ninh giáp với tỉnh Hưng Yên 

- Phía Bắc có vị trí giáp với tỉnh Bắc Giang 

2. Thông tin quy hoạch tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050

a. Xây dựng đô thị hiện đại

Ngày 10/09/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định số 1560/QĐ-TTg về việc quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu được đề ra lag: đô thị Bắc Ninh phải đạt được đô thị loại I trực thuộc Trung Ương và sẽ hình thành 6 tiểu vùng tại khu vực Bắc sông Đuống và Nam sông Đuống 

Có 3 tiểu vùng tại khu vực Bắc sông Đuống:

  • Tiểu vùng Đô thị lõi Bắc Ninh (Tiểu vùng này gồm thị xã Từ Sơn, thị xã Tiên Du, thành phố Bắc Ninh): Tiểu vùng này có diện tích 25.940 với chức năng là trọng điểm tổng hợp.
  • Tiểu vùng huyện Quế Võ: có diện tích khoảng 13.464,8 ha với chức năng là vùng Công nghiệp – Dịch vụ - Nông nghiệp 
  • Tiểu vùng huyện Yên Phong cũng có chức năng giống với huyện Quế Võ là vùng Công nghiệp – Dịch vụ - Nông nghiệp với diện tích 9.686,2 ha 
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh 

Có 3 tiểu vùng tại khu vực Nam sông Đuống:

  • Tiểu vùng huyện Thuận Thành giữ chức năng là vùng Công nghiệp – Dịch vụ – Nông nghiệp với diện tích 11.791 ha
  • Tiểu vùng huyện Gia Bình có chức năng là vùng Nông nghiệp – Công nghiệp – Dịch vụ với diện tích khoảng 10.779,8 ha.
  • Tiểu vùng huyện Lương Tài có chức năng là vùng Nông nghiệp – Công nghiệp – Dịch vụ với diện tích khoảng 10.566,6 ha

b. Cơ sở hạ tầng giao thông tỉnh 

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng như phát triển kinh tế về nhiều mặt, tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều dự án về giao thông để quy hoạch phát triển Bắc Ninh đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. 

- Đường tỉnh 276 có quy mô khoảng 9.5km nối liền đoạn thị trấn Chờ của huyện Yên Phong đến với thị trấn Lim của huyện Tiên Du. Dự án này đang được các ban lãnh đạo quản lý tỉnh tích cực chỉ đạo để hoàn thành tiến độ dự án nhằm tạo ra tuyến đường trọng điểm của khu vực. Khi dự án hoàn thành sẽ rút ngắn được thời gian di chuyển của người dân nơi đây, việc giao thương buốn bán cũng phát triển thuận lợi. Cung đường này chạy nối với các khu công nghiệp của tỉnh như Khu công nghiệp Tiên Du, khu công nghiệp Đại Đồng Hoàng Sơn, khu công nghiệp Yên Phòng. 

- Đường tỉnh 285 có quy mô khoảng 4,5km từ Phố Ngụ của huyện Nhân Thắng đến Đại Lai. Dự án này đã được hoàn thành và đang được sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân khu vực và các khu vực lân dận. 

- Nhằm phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh nên Bắc Ninh đã cả tạo nâng cấp một số dự án như đường 284, đường, đường tỉnh 283,..

Bảng đồ quy hoạch hệ thống giao thông Bắc Ninh
Bảng đồ quy hoạch hệ thống giao thông Bắc Ninh 

c. Quy hoạch thành phố lõi Bắc Ninh 

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để đạt mục tiêu thành phố chuẩn loại 1 để làm tiền đề phát triển Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương thì tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng quy hoạch thành phố Lõi Bắc Ninh 

Để quy hoạch thành phố lõi Bắc Ninh phải thực hiện dựa trên cơ sở hạ tầng như Hành lang thành phố, hành làng sinh thái và hành lang sáng tạo. Thành phố Bắc Ninh làm tâm của trục lõi. 

Phát triển du lịch văn hóa và sinh thái sông Đuống để tạo chức năng vành đai xanh cho tỉnh nhằm bảo tồn sinh thái quốc gia, phát huy bản sắc dân tộc của tỉnh. 

Bản đồ quy hoạch hệ thống phân khu đô thị tỉnh 

Bản đồ quy hoạch hệ thống phân khu đô thị tỉnh
Bản đồ quy hoạch hệ thống phân khu đô thị tỉnh