Thành phố Thủ Đức được đồng ý thành lập

Vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực đã đồng ý thực hiện chủ trương thành lập TP. Thủ Đức thuộc TP. HCM trên cơ sở sắp xếp Quận 2, 9 và Thủ Đức.

Thành lập thành phố Thủ Đức

Cụ thể , văn phòng Chính phủ vừa có thông báo từ kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực - Trương Hòa Bình tại cuộc họp về đề án không tổ chức HĐND quận, phường tại TP. Hồ Chí Minh và đề án thành lập thành phố trực thuộc TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, từ thông báo có thể thấy rõ: Việc thành lập TP. Thủ Đức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao UBND TP. Hồ Chí Minh xây dựng đề án và gửi xin ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan, báo cáo lên Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Căn cứ các quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng đồng ý thực hiện chủ trương thành lập TP. Thủ Đức trên cơ sở sắp xếp các Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021.

Việc thành lập Thành phố Thủ Đức theo định hướng hình thành nên khu đô thị sáng tạo, tương tác cao là phù hợp chủ trương chung về phát triển kinh tế số, phát huy năng lực, đổi mới, sáng tạo.

Để thu hút đầu tư vào nơi đây, TP. HCM cần làm rõ các điểm nhấn, điểm khác biệt của thành phố mới. Không chỉ so sánh với các thành phố ở trong nước, mà còn so với các trung tâm tài chính, công nghệ khu vực Châu Á.