Phê duyệt Quy hoạch xây dựng huyện Đất Đỏ năm 2040, định hướng 2050

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1258/QĐ-UBND vào ngày 19/05/2020 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng huyện Đất Đỏ đến năm 2040, định hướng đến 2050.

Quy hoạch Huyện Đất Đỏ

Cụ thể, lập ranh giới, quy mô và tỷ lệ lập quy hoạch của huyện Đất Đỏ. Định hướng phát triển nơi đây thành vùng chủ đạo phát triển du lịch biển; một số nhành công nghiệp đa ngành, công nghệ cao; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng chuyên canh cây lâu năm lớn và nuôi trồng đánh bắt hải sản.

Về mô hình phát triển, tập trung phát triển các đô thị dọc theo các hành lang, đô thị hoá dọc các tuyến đường chính: QL.55, ĐT.996, ĐT.994 bao gồm đô thị Đất Đỏ, đô thị Phước Hải và Lộc An.

Chú trọng phát triển khu công nghiệp Đất Đỏ I, Cụm CN - TTCN Lộc An,... trong đó ưu tiên phát triển CN chế biến, đa ngành ứng dụng công nghệ cao,...

Về du lịch, khai thác hiệu quả các tiềm năng về cảnh quang, song song với việc bảo vệ nguồn nước, đa dạng sinh học,... thu hút các dự án đầu tư du lịch biển, du lịch sinh thái, tham quan, nghỉ dưỡng,...

Hình thành sân bay Đất Đỏ tại Láng Dài vó diện tích khoảng 250Ha là sân bay chuyên dùng phục vụ cho phát triển du lịch, do CTY TNHH Dự án Hồ Tràm tự huy động vốn.

Để triển khai tốt những vấn đề trên, tỉnh cũng đã đề ra giải pháp thực hiện cụ thể cho huyện với các cơ chế phát triển vùng, các cơ chế ưu đãi khuyến khích, và cả về quản lý nhà nước.

Vừa rồi là chuyên mục tin nhanh mỗi ngày của HDPro Land, cám ơn bạn đọc đã theo dõi.