Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 KDL Chí Linh – Cửa Lấp

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3426/QĐ-UBND vào ngày 16/12/2019, về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp đối với khu đất nhận chuyển nhượng từ Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Phường 10 và 11, thành phố Vũng Tàu.

KDL Chí Linh Vũng Tàu

Để phù hợp với định hướng thu hút đầu tư thì tỷ lệ các loại đất và chỉ tiêu sử dụng cần phải điều chỉnh theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch Chí Linh - Cửa Lấp.

Cụ thể, khu đất điều chỉnh quy hoạc có quy mô khoảng 99.53 Ha, thuộc địa phận Phường 10, Phường 11, TP. Vũng Tàu. Với phía Tây giáp Đường 3/2; phía Đông Nam giáp biển Đổng, dự án KDL Vũng Tàu Regency và KDL Biển Xanh; phía Đông Bắc giáp Đường D10 và D12; Tây Nam giáp: KDL Vũng Tàu Regency và Hodeco Seavillage.

Về tỷ lệ các loại đất, sau khi điều chỉnh sẽ có tỷ lệ như sau: Đất đơn vị ở: 40,87 Ha (Tăng); Đất dịch vụ du lịch tổng hợp: 40,86 Ha (Giảm); Đất công viên cây xanh đô thị: 8,22 Ha (Tăng); Đất giao thông: 9,58 Ha (Giảm). Bên cạnh đó, chiều cao công trình cũng được điều chỉnh.

UBND TP Vũng Tàu có trách nhiệm cập nhật nội dung vào đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ. 1/2.000 Khu du lịch Chí Linh - Cửa lấp, phối hợp với Sở xây dựng công bố công khai việc điều chỉnh quy hoạch. Sở TN-MT cũng đã tiến hành triển khai tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ vào các tiêu chí sử dụng đất trong nội dung điều chỉnh.

Vừa rồi là chuyên mục tin nhanh của HDPro Land, cám ơn bạn đọc đã theo dõi và hy vọng bài viết đã đem lại thông tin hữu ích.