Ngày 16/7 Bộ GTVT mời thầu đầu tư 5 dự án cao tốc Bắc - Nam

Dự án cao tốc Bắc - Nam là một chuỗi dự án cao tốc kết nối lại với nhau và cũng là dự án trọng điểm của cả nước trong nhiều năm tới. Sáng ngày 16/7 Bộ GTVT đã có thư mời các nhà thầu đầu tư thực hiện 5 dự án của cao tốc Bắc - Nam bằng vốn xã hội hóa PPP.

Ngày 16/7 Bộ GTVT mời thầu đầu tư 5 dự án cao tốc Bắc - Nam

Theo Thủ trưởng Bộ GTVT cho biết: Những nhà thầu có thư mời sẽ có 2 tháng để chuẩn bị hồ sơ thầu, sau đó nộp vào tháng 9 là hạn chốt. Rồi sau đó quy trình chấm thầu sẽ được bắt đầu cho đến tháng 12/2020, khi chấm xong Bộ GTVT sẽ chọn những đơn vị đạt và đàm phán về việc ký hợp đồng và một số điều khoản bắt buộc với nhà thầu đầu tư.

Có thể thấy, những nhà thầu còn tới tận gần 6 tháng để huy động vốn từ ngân hàng hay các nhà đầu tư chuyên nghiệp khác. Nếu không huy động được vốn thì các nhà thầu sẽ bị Bộ GTVT hủy hợp đồng đã ký.

Còn về 5 dự án cao tốc Bắc - Nam theo dự kiến sẽ được khởi công vào đầu năm 2021 với dòng vốn PPP, và đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng của từng địa phương đang diễn ra rất thuận lợi. 5 dự án cao tốc gồm Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễm Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo. 5 cao tốc này đã được phê duyệt nhà đầu tư từ năm 2019.

Cũng trong cuối năm 2019 3 dự án cao tốc chuyển từ PPP sang đầu tư công gồm: Mai Sơn - Quốc Lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Chuỗi dự án cao tốc Bắc - Nam được chia thành 11 dự án nối lại với nhau, gồm 6 dự án công và 5 dự án đầu tư theo hình thức PPP loại hợp đồng BOT.