Đường bay quốc tế Việt Nam sẽ được nối lại

Tình hình dịch Covid 19 đang có diễn biến giảm trên nhiều quốc gia cho nên Bộ Ngoại Giao Việt Nam có thể sẽ cho nối lại đường bay quốc tế trên nhiều quốc gia dịch bệnh có thể kiểm soát được.

Đường bay quốc tế Việt Nam sẽ được nối lại
Đường bay quốc tế Việt Nam sẽ được nối lại

Cụ thể, Vào hôm ngày 9/5 đại diện phía Hàn Quốc đã có cuộc trao đổi với Thủ Tướng, đại diện phát ngôn Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam sẽ có 1 số điều chỉnh trong chính sách xuất nhập cảnh để đáp ưng sự mông muốn được phối hợp với cộng đồng Quốc Tế về việc nhập cảnh và các chuyến Quốc Tế được nối lại.

Cũng vào ngày 9/5 đại diện phía Hàn Quốc ông Hong Sun kiến nghị Việt Nam mở lại đường bay với những nước đã hạn chế được dịch bệnh như Hàn Quốc và một số nước nữa để các chuyên gia, các nhà đầu tư, người lao động có thể di chuyển qua lại để làm việc bình thường.

Việc cấm bay trong thời gian dài trong đại dịch cũng ảnh hưởng rất nhiêu đến daonh thu và lợi nhuận từ một số ngành và đặc biệt là ngành du lịch. Nối lại các tuyến bay quốc tế sẽ giúp cho ngành du lịch Việt Nam sẽ ấm lại và phát triển mạnh sau đại dịch này.