Diện tích tách thửa tối thiểu tại Tỉnh Tây Ninh

Hiện tại, bất động sản Tây Ninh đang trong giai đoạn phát triên ở một số khu vực nhất định. Điều này cho thấy lĩnh vực bất động sản của tỉnh này ngày càng phát triển tốt, cho nên dạo gần đây nhiều chủ đầu tư đã chọn Tây Ninh để làm và xây dựng dự án tương đối nhiều. Bài viết sau đây, HDPro Land sẽ cập nhập diện tích tách thửa của tỉnh Tây Ninh để khách hàng có thêm kiến thức khi đầu tư bất động sản tỉnh Tây Ninh.

Diện tích tách thửa tối thiểu tại Tỉnh Tây Ninh

1. Điều kiện để được tách thửa

Điều kiện 1: Đối với những khu đất đã có kế hoạch sử dụng đất như tỷ lệ 1/500, 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được nhà nước cho phép. Trường hợp chưa có quy hoạch thì căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền đã phê duyệt để giải quyết vấn đề tách thửa. Đất được quy hoạch thuộc điện quy hoạch khu dân cư hiện hữu, khu dân cư hiện hữu chỉnh trang hay đất dân cư hiện hữu đều đủ điều kiện tách thửa.

Điều kiện 2: Thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy tờ như: Giấy chưng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sủ dụng đất. Khi đã có một trong những giấy chứng nhận trên thì tách thửa theo quy định của địa phương là được.

Điều kiện 3: Thửa đất không có tranh chấp quyền sử dụng đất không bị kê biên bản thi hành án và còn trong thời hạn sử dụng đất. Thửa đất không thuộc khu vực bảo tồn, khu di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và phê duyệt.

Điều kiện 4: Thửa đất tách thửa chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi theo quy định của pháp luật.

2. Diện tích tối thiểu được tách thửa ở Tây Ninh

A. Tách thửa đối với đất nằm trong khu dân cư hiện hữu

Tại các phường thuộc thị trấn: Đối với những tuyến đường có lộ giới quy hoạch là 20m diện tích tối thiểu được tách bằng 45m2. Đối với đường có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20m thì diện tích tối thiểu được tách thửa bằng 36m2. Đối với cả 2 lộ giới đường thì diện tích chiều ngang tiếp giáp với mặt đường phải lớn hơn hoặc bằng 4m.

Tại các xã: Diện tích tách thửa tối thiểu đối với đường lớn hơn 20m là 60m2, nhỏ hơn 20m là 50m2 và chiều ngang tiếp giáp với mặt đường phải lớn hơn hoặc bằng 5m.

B. tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp.

Đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn 500m2: Trường hợp thửa đất sau khi tách thửa tiếp giáp với đường giao thông hiện trạng được thể hiện trên bản đồ địa chính thì được tách thửa theo quy định của khu vực. Còn trường hợp tách thửa không tiếp giáp với đường giao thông hiện trạng thì người xin tách phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với thửa đất từ 500m2 đến 2.000m2: Trước khi thực hiện tách thửa người sử dụng phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Phần diện tích sử dụng chung như đường giao thông, cấp thoát nước, đường điện, theo bản vẽ thiết kế mặt bằng do UBND cấp phường, xã quản lý.

Đối với thửa đất trên 2.000m2: Người sử dụng phải thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các quy định khác có liên quan đến đầu tư xây dựng do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất.

C. Trường hợp không được tách thửa

Những khu vực dân cư hình thành mới đã ổn định, đã tách thửa phân lô theo quy hoạch các dự án xây dựng khu dân cư, khu đô thị mới thì không được phép tiếp tục tách thửa đất.

Đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà trong đó ghi sử dụng đất ở và đất nông nghiệp mà đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch hàng lang công trình công cộng được Nhà Nước ban hành nhưng chưa có quyết định thu hồi. Thì đối với trường hợp này khi người sử dụng muốn tách thửa thì không được phép. Còn trường hợp ngoại lệ thì liên hệ chính quyền địa phương có thẩm quyền để xin quyết định.

D. Tách thửa đối với đất nông nghiệp và phi nông nghiệp

Đối với đất nông nghiệp: tại các phường diện tích tối thiểu được tách bằng 300m2 và ở thị trấn là 500m2. Tại các xã diện tích tố thiểu bằng 1.000m2. Ngoài ra trường hợp tách thửa đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là đất ở thì được tách thửa theo loại đất ở, như những dự á 1/500.

Đối với đất phi nông nghiệp phải lập dự án đầu tư thì việc tách thửa đất được thực hiện theo dự án đầu tư và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.