Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu báo cáo nghiêm cứu tiền khả thi

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là dự án được người dân mong đợi nhất trong những năm gần đây. Vì cao tốc này giúp rút ngắn khoảng cách từ Biên Hòa đến Vũng Tàu, thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa và kích cầu kinh tế khu vực. Tuyến cao tốc này có chiều dài 65.3km và đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được xây dựng 6 làn xe cùng với tốc độ quy định tối đa 120km/h.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu báo cáo nghiêm cứu tiền khả thi

Cụ thể, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu văn bản phê duyệt đề cương, nhiệm vụ cho tiết lập báo cao nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Dự án có chiều dài 65.3km đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai 34.2km và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31.1km. Dự án có điểm đầu giao giữa Quốc Lộ 1A - Tuyến tránh thành phố Biên Hòa và điểm cuối nằm tại vòng xoay vũng Vằn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo quyết định số 326/QĐ-TTG về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2050, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn từ Biên Hòa tới Phú Mỹ sẽ được đầu tư xây dựng với quy mô 6 làn xe, đoạn từ thị xã Phú Mỹ tới thành phố Vũng Tàu được đầu tư xây dựng với quy mô 4 lần xe.

Còn đoạn nhánh từ Phú Mỹ đến đường vào cảng Cái Mép được đề xuất xây dựng theo quy mô đường cấp 3 với 6 làn xe, mặt cắt ngang đường 30.50m. Đoạn từ thị xã Phú Mỹ đến vòng xoay Vùng Văn được đề xuất xây dựng theo quy mô 4 làn xư cao tốc, mặt cắt ngang 24.5m.