Bổ sung hồ sơ 20 dự án cần thu hồi ở Đồng Nai năm 2020

Sau nhiều cuộc rà soát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đến nay UBND tỉnh Đồng Nai đã có hồ sơ bổ sung thêm 20 dự án cần thu hồi đất vào năm 2020 với tổng diện tích 20 dự án lên đến 162,59ha. 

Bổ sung hồ sơ 20 dự án cần thu hồi ở Đồng Nai năm 2020

Cụ thể, dự án khi nhà ở Hoàng Long có diện tích 0.28ha do Công ty TNHH Nhà Hoàng Long làm chủ đầu tư được thu hồi theo quyết định chủ trương đầu tư số 1170/QĐ-UBND vào ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai lập.

Khu dân cư Long Phước có diện tích 50,2ha do Công ty cổ phần Phát Triển Hạ Tầng An Hưng Phát tại xã Long Phước, Long Thành. Thực hiện thu hồi theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1209/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư theo quy hoạch có diện tích 4,06ha của Công ty TNHH SX-DVTM Đại Hoàng Hào tại xã Bình Sơn, Long Thành. Thực hiện thu hồi theo Quyết định chủ trương đầu tư số 236/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Chung cư Tâm Khải Hoàn 769 có diện tích 0,83ha của Công ty Cổ Phần BĐS Tâm Khải Hoàn tại xã Lộc An, Long Thành. Thực hiện thu hồi theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1172/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư Aten có diện tích 3,93ha của Công ty TNHH Bất Động Sản Aten Land tại xã Long An, Long Thành. Thực hiện thu hồi theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1210/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư Long Việt An có diện tích 4,78ha của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Long Việt An tại xã Long Đức, Long Thành. Thực hiện thu hồi theo Quyết định chủ trương đầu tư số 3579/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư Phúc An Bình có diện tích 1,05 ha của Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Phúc An Bình tại xã Long Đức, Long Thành. Thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 722/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư Long Phước có diện tích 6,3ha của Công ty TNHH Trí Thuận Tiến tại xã Long Phước, Long Thành. Thực hiện thu hồi theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1219/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư Long Phát có diện tích 4,02ha của Công ty TNHH SX TM DV Linh Long Phát tại xã Long Phước, Long Thành. Thực hiện thu hồi theo Quyết định chủ trương đầu tư số 237/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cu Khiết An Phước Bình có diện tích 0,88ha của Công ty Cổ Phần BĐS Khiết An Phước Bình tại Phước Bình, Long Thành. Thực hiện thu hồi theo Quyết định chủ trương đầu tư số 46/QD-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư Newland có diện tích 2,12ha của Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Hạnh Phúc Long Thành tại xã Phước Bình, Long Thành. Thực hiện thu hồi theo Quyết định chủ trương đầu tư số 302/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư Phước Bình Land có diện tích 2,16ha của Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Tâm Gia tại xã Phước Bình, Long Thành. Thực hiện thu hồi theo Quyết định chủ trương đầu tư số 411/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 UBND tỉnh Đồng Nai.

Chung cư Thiên Tâm An có diện tích 0,62ha của Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Điền Tâm tại Thị trấn Long Thành, Long Thành. Thực hiện thu hồi theo Quyết định chủ trương đầu tư số 791/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư theo quy hoạch có diện tích 7,77ha của Liên danh Công ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Xanh, Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới, Công ty Cổ phần Đầu Tư PMT Land Việt Nam tại Long Tân, Nhơn Trạch. Thực hiện thu hồi theo Quyết định chủ trương đầu tư số 240/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư theo quy hoạch có diện tích 12,97ha của Liên danh Công ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Xanh, Công ty Cổ Phần Thương Mại Ngôi Nhà Mới, Công ty Cổ Phần Đầu Tư PMT Land Việt Nam tại Phú Hội, Nhơn Trạch. Thực hiện thu hồi theo Quyết định chủ trương đầu tư số 241/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư tại xã Phước Thiền có diện tích 39,15ha của Công ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng Phúc Tiến tại xã Phước Thiền, Nhơn Trạch. Thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1211/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư phố chợ có diện tích 2,7ha của DNTN Thiên Nhiên tại Tân Bình, Vĩnh Cữu. Thực hiện thu hồi theo Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư theo quy hoạch có diện tích 6,76ha của Công ty TNHH Đất Phú Quý tại Thạnh Phú, Vĩnh Cữu. Thực hiện thu hồi theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2023/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Khu dân cư đô thị Trịnh Vũ Giáp có diện tích 5,62ha của Công ty TNHH Bất Động Sản Trịnh Vũ Giáp tại Thạnh Phú, Vĩnh Cữu. Thực hiện thu hồi theo Quyết định chủ trương đầu tư số 3328/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 544/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư nông thôn có diện tích 6,39ha của Công ty TNHH Ninh Thịnh tại Suối Cao, Xuân Lộc. Thực hiện thu hồi theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1208/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBNĐ tỉnh Đồng Nai.