Becamex sẽ cho khởi công khu cộng nghiệp 1000ha ở Bình Định

Dự kiến tháng 4/2020 Tỉnh Bình Định sẽ được chủ đầu tư Becamex về đầu tư khu công nghiệp hơn 1000ha với tổng vốn khoảng 3.333 tỷ đồng. Dự án này sẽ nâng tầm phát triển của khu vực Bình Định về kinh tế và xã hội.

Khu công nghiệp Becamex Bình Định
 Phối Cảnh Khu công nghiệp Becamex Bình Định

Được biết, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định (DA KCN Becamex Bình Định) được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 18/2/2020, với quy mô diện tích 1.000ha tại xã Canh Vinh (huyện Vân Canh), tổng vốn đầu tư hơn 3.333 tỷ đồng.

Công ty CP Becamex Bình Định – chủ đầu tư của dự án này cho biết, sẽ triển khai đồng thời cả khu công nghiệp và các khu dân cư đô thị kể từ quý 4/2020. Trong giai đoạn I (quý 4/2020 - 2022), sẽ triển khai đồng bộ trên quy mô diện tích 238,6ha, gồm: 180,38ha khu dân cư, đô thị và 58,22ha khu công nghiệp. Giai đoạn II (từ năm 2022 - 2024), triển khai đồng bộ trên quy mô diện tích 438,61ha, gồm: 94,81ha khu dân cư, đô thị và 343,80ha khu công nghiệp.