65 dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu được kêu gọi đầu tư

Trong năm 2020 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để rà soát và thồng kê lại đất đai trên huyện và đưa ra 65 dự án để kêu gọi đầu tư vào tỉnh, 65 dự án bao gồm dự án nhà ở, dự án bất động sản và dự án du lịch.

65 dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu được kêu gọi đầu tư

Cụ thể, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục kêu gọi đầu tư các dự án tại tỉnh trong năm 2020 và giai đoạn 2021 đến 2025. Trong đó năm 2020 tỉnh kêu gọi nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư vào 65 dự án: Bao gồm có 23 khu đất kêu gọi đầu tư dự án du lịch, thương mại và dịch vụ; 12 dự án khu đô thị và khu nhà ở; 4 dự án dịch vụ logictics, vận tải và kho bãi; 13 dự án xã hội hóa và khu chợ; có 3 dự án ứng dụng công nghệ cao; 2 dự án kêu gọi đầu tư vào dự án công nghiệp; 8 dự án kêu gọi đầu tư vào rừng tại vườn Quốc Gia Côn Đảo.

UBND tỉnh đã yêu cầu Sở KH-ĐT tổ chức công bố danh mục các dự án có sử dụng đất kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, theo hình thức đấu thầu Quốc Gia và phối hợp với các đơn vị được gio làm đơn mời bên đấu thầu tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành của Pháp Luật.