3 loại lãi suất và cách tính lãi suất vay ngân hàng bạn cần biết

Cách tính lãi suất vay ngân hàng là một trong những thông tin bạn cần tìm hiểu khi có dự định vay tiền để mua nhà. Việc hiểu đúng cách tính sẽ giúp bạn lên kế hoach chi trả phù hợp. Cùng HDPRO LAND tìm hiểu trong bài viết ngay dưới đây.

Cách tính lãi xuất ngân hàng
Cách tính lãi xuất ngân hàng

Đầu tiên, bạn cần tìm hiểu các loại lãi suất cho vay. Hiện nay, các ngân hàng tại Việt Nam đang áp dụng 3 loại lãi suất chính dành cho khách hàng cần vay vốn gồm:

  • Lãi suất cố định
  • Lãi suất thả nổi
  • Lãi suất hỗn hợp

Tùy vào từng loại sản phẩm tính dụng,ngân hàng sẽ áp dụng loại lãi suất khác nhau để tính lãi. Điều này sẽ giúp đảm bảo quyền lợi của khách hàng cũng như giảm rủi ro cho ngân hàng trong hoạt động cho vay.

1. Lãi suất cố định

Lãi suất cố định thường được tính theo lãi suất cố định được quy định từ đầu. Bạn sẽ được trả lãi theo mức lãi suất này trong suốt thời gian vay vốn và nó sẽ được quy định rõ ràng trong hợp đồng tín dụng. Lãi suất cố định sẽ không thay đổi và không bị ảnh hưởng bởi lãi suất thị trường.

Ưu điểm: lãi suất cố định sẽ giúp khách hàng có sự chuẩn bị kỹ càng về tài chính vì đã biết chính xác chi phí lãi khi vay sẽ là bao nhiêu.

Thêm vào đó, mức lãi này cũng sẽ giúp bạn sẽ tránh được rủi ro về lãi suất trong suốt quá trình vay vốn.

Ví dụ: Bạn muốn vay tín chấp 70.000.000 VND trong thời hạn 12 tháng (1 năm), lãi cố định là 12%/năm tính trên dư nợ gốc. Số lãi lẫn vốn mà bạn sẽ phải trả được tính như dưới đây:

Lãi suất hàng tháng = 70.000.000 * 12%/12 = 700.000 VND.

Số tiền bạn phải trả hàng tháng = 70.000000/12 + 700.000 = 5.833.333 + 700.000 = 6.533.333 VND

Số tiền phải trả ở các tháng sau sẽ tương tự như vậy cho đến khi hợp đồng kết thúc

Lãi xuất cố định và lãi xuất thả nổi
Lãi xuất cố định và lãi xuất thả nổi

2. Lãi suất thả nổi

Lãi suất thả nổi là loại lãi suất thay đổi theo thời gian. Với loại lãi suất này, ngân hàng sẽ điều chỉnh mức lãi suất vay theo định kỳ là 3 tháng hoặc 6 tháng/lần. Mức lãi suất thả nổi có thể tăng hoặc giảm tùy theo thị trường cũng như theo chính sách của ngân hàng tại thời điểm đó.

Lãi suất thả nổi thường được tính theo công thức sau:

Lãi suất thả nổi = Lãi suất cơ sở + biên độ lãi suất

Trong đó:

Lãi suất cơ sở thường sẽ được ngân hàng tính dựa trên lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng hay 13 tháng hoặc 24 tháng khi lĩnh lãi cuối kỳ.

Biên độ lãi suất sẽ được áp dụng ở một mức cố định trong suốt thời gian vay vốn. Nó sẽ được ghi một cách cụ thể trong hợp đồng tín dụng.

Ví dụ: Bạn vay ngân hàng 100 triệu trong 1 năm. Đồng thời, ngân hàng này quy định áp dụng lãi suất thả nổi được điều chỉnh định kỳ 3 tháng/lần. Lãi suất vay của bạn sẽ được tính theo công thức: Lãi suất thả nổi = Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + 3%. Do đó, mức lãi suất vay bạn phải trả sẽ là:

Tại thời điểm ký hợp đồng vay, lãi suất tiết kiệm 12 tháng của ngân hàng là 7%/năm. Ví vậy, lãi suất vay của khách hàng trong 3 tháng đầu sẽ là 7% + 3% = 10%/năm.

Tại lần điều chỉnh lãi suất đầu tiên, lãi suất tiết kiệm thời hạn 12 tháng tăng lên mức 8%/năm thì lãi suất vay trong 3 tháng tiếp theo sẽ là 8% + 3% = 11%/năm.

Tại kỳ điều chỉnh lãi suất thứ 2, lãi suất tiết kiệm 12 tháng của ngân hàng điều chỉnh giảm xuống còn 6%/năm. Lúc này, lãi suất vay của bạn trong 3 tháng tiếp theo sẽ là 6% + 3% = 9%/năm

3. Lãi suất hỗn hợp

Loại lãi suất cuối cùng là lãi suất hỗn hợp. Đây là loại kết hợp của lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Hiên nay, nó chính là loại lãi suất phổ biến được áp dụng để vay mua nhà và vay mua xe.

Với loại lãi suất này, bạn sẽ được áp dụng cả mức lãi suất cố định và lãi suất thả nổi trong suốt thời gian vay vốn.  Trong đó, ngân hàng sẽ áp dụng một mức lãi suất cố định ưu đãi trong thời gian đầu vay vốn. Thời gian áp dụng có thể là từ 3 đến 24 tháng tùy thuộc gói vay khách hàng lựa chọn. Khi hết thời gian áp dụng lãi suất cố định, thì bạn sẽ trả lãi theo mức lãi suất thả nổi (cách tính như ở trên)

Với lãi suất hỗn hợp, khách hàng sẽ trả chi phí lãi cao nhất do vốn gốc còn nguyên với mức lãi xuất ổn định. Sau đó, sẽ phải chấp nhận chịu rủi ro hơn khi chi trả mức lãi cao hơn vì biến động của lãi suất

Lãi xuất hỗn hợp cũng là một trong những lãi xuất ngân hàng mà bạn cần tìm hiểu
Lãi xuất hỗn hợp cũng là một trong những lãi xuất ngân hàng mà bạn cần tìm hiểu

Ví dụ: Bạn muốn vay 500 triệu trong 10 năm để mua nhà. Lãi suất ưu đãi cố định ban đầu của ngân hàng trong 2 năm đầu là 8%/năm. Sau đó, ngân hàng áp dụng lãi suất thả nổi là 10%/năm. Do đó, số tiền lãi bạn phải trả cùng số tiền các tháng trả được ước tính như sau:

Số tiền trả hàng tháng (trong kỳ đầu): 7.500.000 VNĐ

Số tiền trả tối đa hàng tháng: 7.666.667 VNĐ

Tổng số tiền lãi phải trả: 242.083.312 VNĐ

Tổng số tiền phải trả (cả gốc lẫn lãi): 742.083.312 VNĐ

Nếu bạn đang có dự định vay tiền ngân hàng thì bạn nên tìm hiểu rõ ràng về cách tính lãi suất vay ngân hàng. Từ đó, bạn có thể đưa ra những quyết định phù hợp với khả năng chi trả của mình và gia đình.